Edukacja

Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN przykłada dużą rolę do realizacji zadań o charakterze edukacyjnym. W tym obszarze pragniemy przedstawiać projekty związane w międzynarodowymi wymianami młodzieży, zadaniami dla młodzieży polonijnej, zajęciami dla uczniów ze szkół z regionu dolnośląskiego, miasta Wrocławia i innych części Polski.

Nasze zamierzenia dotyczą realizacji zadań o charakterze kulturalnym, edukacyjnych, sportowym i turystycznym. Chcemy inicjować projekty na rzecz edukacji ekologicznej a także mocno promować i wspierać edukację historyczną. Ważnym obszarem działań jest integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną oraz uczniów z różnorodnych środowisk i kultur.