Polonia i kresy

Region Dolnego Śląska to miejsce szczególne. To tu po II Wojnie Światowej zamieszkała największa grupa repatriantów z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Szacuje się, że obecnie ponad milion mieszkańców Dolnego Śląska ma „kresowe” korzenie. Jest to więc region, który łączy architektoniczne i kulturowe atrakcje wielowiekowej przynależności do różnych kultur – polskiej, czeskiej, niemieckiej a jednocześnie zapewnia wiele atrakcji związanych z kulturą i tradycją wschodu – zarówno okolic Wilna, jak również Lwowa, Grodna, Stanisławowa itd. Jest to więc miejsce wyjątkowe. Mieszanka kulturowa naszego regionu, niezwykła historia upoważnia nas do mocnego zaakcentowania działań kresowych i polonijnych.

Stowarzyszenie Odra-Niemen realizuje międzynarodowe projekty współfinansowane przez Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Dotujemy także zadania z tego obszaru z innych funduszy, stale powiększając zakres naszej polonijnej i kresowej działalności.