71. Rocznica "Krwawej Niedzieli"- apogeum ludobójczej działalności band UPA na Kresach. Wrocławskie wydarzenia rocznicowe

Zapraszamy do uczestnictwa we wrocławskcih wydarzeniach

Wrocław.  Piątek 11 lipca 2014.
16:00- 16:30

Otwarcie wystawy „Wołają z grobów, których nie ma” plac przed kościołem garnizonowym pw. św. Elżbiety we Wrocławiu.

17:00-19:00  „Wołyń: ludzie, pejzaż, zagłada”. Świadectwa, historia, poezja, dyskusja.

Spotkanie z: Feliksem Trusiewiczem (ur.1921) na Wołyniu, inżynier, autor książek o tematyce kresowej oraz z  Wojciechem Wenclem; poetą, eseistą, krytykiem literackim i felietonistą. Spotkanie będzie prowadził Stanisław Srokowski, polski pisarz, poeta, publicysta, tłumacz.

19:30- 20:00

Wrocław Rynek (Plac Gołębi) koło budynku BZWBK

 

Publiczne odczytywanie kilkuset nazwisk Polaków zamordowanych z rąk UPA wraz z nazwami miejscowości napadniętymi przez ukraińskie bandy OUN-UPA i nazistów z SS-Galizien.