AKADEMIA WSPÓLNOTY

Stowarzyszenie Odra-Niemen jest partnerem projektu „Akademia wspólnoty” i ma przyjemnośc zaprosić młodych aktywnych liderów lokalnych do udziału w serii specjalistycznych, praktycznych szkoleń, prowadzonych przez najwyższej klasy specjalistów, doświadczonych wykładowców i praktyków.

Zajęcia odbędą się w trzech miastach (Warszawie, Krakowie i Wrocławiu), w dwóch turach: od września 2017 do stycznia 2018 r. i od lutego do czerwca 2018 r. 
Zapraszamy młodych liderów z miast i gmin Mazowsza, Małopolski i Dolnego Śląska. 
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Rekrutacja do projektu odbywa się  na stronie FB/AkademiaWspolnoty

  • Projekt "Akademia współnoty" jest adresowany  do młodych (do 35 roku życia) liderów społeczności lokalnych – osób, które mogą już wykazać się dorobkiem w działalności na rzecz swojego środowiska – i ma podnieść poziom ich wiedzy o funkcjonowaniu i gospodarowaniu lokalnych wspólnot, przede wszystkim gmin. 
  • Uczestnicy projektu dowiedzą się, jak działa gmina, skąd ma pieniądze, w jaki sposób i na co je dzieli, kto kontroluje wydatki; jak zapadają decyzje o nowych inwestycjach i jakie są koncepcje rozwoju regionalnego w Polsce.
  • Podczas zajęć warsztatowych nauczą się rozumieć i analizować budżet; sami będą rozwiązywać problemy, z jakimi może spotkać się lokalny samorząd.
  • A także – co mogą robić sami mieszkańcy, by mieć wpływ na życie swojej gminy. 
Nasi słuchacze nauczą się też prowadzić dyskusję, kierować zespołem, rozwiązywać spory i występować publicznie. Wszystkie zajęcia prowadzić będą doświadczeni wykładowcy i praktycy.

Tematyka zajęć:

Modele rozwoju regionalnego
Samorząd terytorialny (kompetencje, zadania, prawo miejscowe) 
Gospodarka finansowa samorządu
Tworzenie budżetu samorządu
Uchwalanie budżetu
Wykonanie budżetu, rozpatrywanie sprawozdania
Planowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne (petycje, skargi, wnioski)
Umiejętności kierownicze (negocjacje, dyskusje, wystąpienia publiczne) – warsztaty
Szkolenia medialne, PR – warsztaty