Konkurs „Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie naszej wolności” IV EDYCJA rok szkolny 2014/2015

Od 2013 roku Stowarzyszenie Odra-Niemen współorganizuje razem z innymi partnerami  Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - BOHATEROWIE NIEZŁOMNI". To zwiększenie rangi konkursu z uwagi na wielość organizatorów, patronów medialnych i patronów honorowych. Konkurs dalej zostawia I etap w regionach a nasza organizacja jest koordynatorem zadania w 3 województwach: dolnośląskim, opolskim i śląskim. Prace regionalnych laureatów przechodzą do II ogólnopolskiego etapu.     

Nasze stowarzyszenie jest też po raz kolejny fundatorem nagrody specjalnej w konkursie ogólnopolskim za najlepszą pracę o Żołnierzach Wyklętych związaną z Kresami Wschodnimi. Nagrodą tą dla najlepszych autorów prac, jest udział w edukacyjnej wyprawie historycznej na Wileńszczyznę razem z wolontariuszami Stowarzyszenia Odra-Niemen.

 


 ROZSTRZYGNIĘCIE  REGIONALNEGO ETAPU   KONKURSU

2 Marca 2015 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość związana z zakończeniem I regionalnego etapu konkursu "Żołnierze Wyklęci-Bohaterowie Niezłomni" V edycji zadania.  Konkurs w naszym regionie nie zaistniałby bez wsparcia i życzliwości środowiska Kombatanckiego: żołnierzy Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, żołnierzy  Narodowych Sił Zbrojnych, Związku Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniaków” , którzy służbie Ojczyźnie oddali swoje najlepsze lata życia.Oprócz weteranów w spotkaniu brali udział: Tomasz Smolarz Wojewoda Dolnośląski, Beata Pawłowicz Kurator Dolnośląski oraz przedstawiciele instytucji samorządowych. Konkurs swoim patronatem oraz opiekę merytoryczną objął Pion Edukacyjny wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, na czele z Panem dr Wojciechem Trębaczem. Po mowach okolicznościowych głos zabrał Pan  Wojciech Trębacz (IPN), który przedstawił uwagi merytoryczne dotyczące prac konkursowych.Po rozdaniu nagród młodzi aktorzy z Teatru Karabela dali krótki występ słowno-muzyczny i wszyscy goście udali się na zwiedzanie wystawy IPN pt. "Milcząc wołają".

FOTOREPORTAŻ Z WYDARZENIA           LISTA LAUREATÓW

 

Wyjazd laureatów konkursu na 71 rocznicę Operacji Operacji „Ostra Brama”

4 -7 lipca 2015 r.

 Stowarzyszenie Odra-Niemen po raz kolejny miało zaszczyt zaprosić kombatantów oraz laureatów konkursu "Żołnierze Wyklęci-Bohaterowie naszej wolności" i innych konkursów edukacyjnych, wolontariuszy i przyjaciół Stowarzyszenia do wzięcia udziału w obchodach 71 rocznicy Operacji „Ostra Brama” na Litwie. Razem z młodzieżą i ich opiekunami, była kadra dyrektorska i pedagogiczna szkół w Brwinowie wraz z uczniami a przede wszystkim  kombatanci, NSZ, nasi przyjaciele Pani Genowefa Aleksander i Janusz Słociński a także Krzysztof Olechnowicz syn Antoniego Olechnowicza, ostatniego komendanta Wileńskiego Okręgu AK.

Podczas wyjazdu składaliśmy wieńce i znicze na grobach poległych żołnierzy AK na Rossie, w Kolonii Wileńskiej i w Kalwarii Wileńskiej. Odwiedziliśmy także Kowalki, gdzie stoi pomnik legendarnego dowódcy Zgrupowania "Północ" Okręgu Nowogródzkiego AK por. Jana Borysewicza "Krysi", "Mściciela". Ważnym punktem był przyjazd do Dubicz na kwaterę żołnierzy VI Wileńskiej Brygady oraz Zgrupowania AK Puszcza odnowioną przez wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Niemen w 2013 r.

Przy okazji przywieźliśmy sporo różnych darów dla polskiej społeczności oraz granitowe krzyże na kolejny przez nas odnawianą kwatrę AK w Koleśniakach.

5 lipca, po śniadaniu, wyjechaliśmy do Dubicz i Kowalków – złożyliśmy znicze i wieńce, w Koleśnikach została odprawiona uroczysta Msza Św., zamówiona przez nasze stowarzyszenia, w hołdzioe bohaterom . Odbyło się także wzruszające spotkanie z Panią Bronisławą Śmilgin, siostrą jednego z żołnierzy zabitego pod Dubiczami. Pani Bronisława, żołnierz AK, przyjechała z Częstochowy, gdzie mieliśmy zaszczyt ją już odwiedzić i rozmawiać na temat historii rodzinnych. To spotkanie jak i kilka innych z rodzinami poległych żołnierzy w Dubiczach to wynik naszego remontu kwatery w tym miejscu. Pozostawiona tam nasza tabliczka zaprowadziła rodziny do nas i zyskaliśmy nowych, niezwykłych przyjaciół.  

6 lipca – wyjazd do Wilna – składanie zniczy i okolicznościowych wieńców na kwaterach: Rossa, Krawczuny, Kalwaria Wileńska, Kolonia Wileńska. Spotkaliśmy sie z kombatantem AK z Wilna Panem Edwardem Klonowskim, odwiedzilśmy Dom Kultury Polskiej w Wilnie i zwiedzaliśmy zabytkowe Wilno.

7 lipca – to odwiedzenie polskiego Memoriału w Ponarach i złożenie zniczy na polskiej kwaterze

 FOTORELACJE Z WYPRAWY

INFORMACJE OGÓLNE O KONKURSIE

 

Organizatorzy konkursu:  Stowarzyszenie Odra-Niemen, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina oraz Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Gimnazjum nr 9 im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, , Fundacja im. Bolesława Chrobrego ze Szczecina, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Fundacja „Prostu z mostu” z Krakowa, Fundacja Obowiązek Polski z Białegostoku, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego.

 Plakat do pobrania                  Regulamin konkursu

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prac na jeden z podanych tematów:

1. Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia kombatanta).
2. Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych. (Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.)
3. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
1. uczniowie szkół gimnazjalnych
2. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Informacje organizacyjne dotyczące konkursu - regionalnego etapu organizowanego przez Stowarzyszenie Odra-Niemen:

I etap – prace konkursowe przyjmowane są z trzech województw: dolnośląskie, opolskie, śląskie; Prace prosimy kierować na adres:  Stowarzyszenie Odra-Niemen, ul. Kościuszki 35F, 50-011 Wrocław.

Promocja konkursu  rozpoczyna się od października 2014 roku. Nabór prac konkursowych będzie prowadzony od 1 grudnia 2014 r. do 15 stycznia 2015 r.  W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Wyniki Konkursu – etapu regionalnego będą ogłoszone 20 lutego 2015 roku na stronie Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz na stronie konkursu: http://konkurswykleci.pl. W informacji znajdzie się szczegółowa wiadomość o  miejscu i czasie uroczystego wręczenia nagród we Wrocławiu. Podsumowanie I etapu i wręczenie nagród odbędzie się w okolicach dnia 1 marca 2015 roku.

Komisje konkursowe I etapu regionalnego typują do finału ogólnopolskiego najlepsze prace z każdej kategorii.

Osoba kontaktowa: Grażyna Piotrowicz, członek Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen, tel.: 607 600 487;
 
II etap – uroczyste podsumowanie Konkursu ogólnopolskiego, wyłonienie najlepszych prac nominowanych do finału w konkursach regionalnych i wręczenie nagród odbędzie się w Lublinie 30 marca 2015 roku. Kontakt: 691-018-871.  

Patronaty i instytucje wspierające:
Minister Edukacji Narodowej – Joanna Kluzik-Rostkowska
Minister Obrony Narodowej – Tomasz Siemoniak
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Stanisław Ciechanowski
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Wojewoda Lubelski – Wojciech Wilk
Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski
Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa
Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk
Przewodniczący Rady Miasta Lublin – Piotr Kowalczyk
Lubelski Kurator Oświaty – Krzysztof Babisz
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania
Fundacja Niepodległości

Patronat medialny:
TVP Historia
Kwartalnik „Myśl.pl”
„W Sieci Historii”
Kwartalnik naukowy „Glaukopis”