LOSY KRESOWYCH POWSTAŃCÓW

W dniach 19-28.09.2016 organizowany był projekt LOSY KRESOWYCH POWSTAŃCÓW”, z honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

PATRONAT PREZYDENTA RP NAD ZADANIEM

Z różnych stron Polski i Europy przybyła 100-osobowa grupa niezwykłych gości, kombatantów o kresowych korzeniach, ich rodziny i wspierające środowiska z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Anglii. Wśród znamienitych gości byli obecni m.in. płk Lidia Lwow, żołnierz wielńskich oddziałów płk Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, mjr Weronika Sebastianowicz, żołnierz AK, łagiernik, Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, mjr Otton Hulacki, uczestnik walk kampanii włoskiej II Korpusu, mjr Jerzy Krusenstern, żołnierz AK, obrońca Grodna, Prezes Fundacji żołnierzy Armii Krajowej, kpt. Jerzy Widejko „Jureczek” najmłodszy partyzant wieleńskiej AK, żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i 77 pułku piechoty AK z Nowogródczyzny, żołnierze wileńskich brygad, Sybiracy, rodziny Żołnierzy Wyklętych – Krzysztof Olechnowicz syn ppłk Antoniego Olechnowicza ps. Pohorecki, ostatniego komendanta Okręgu Wileńskiego AK, dowódcy wileńskiej II Konspiracji, Marta Ziębikiewicz córka kpt Władysława Łukasiuka ps Młot, dowódcy 6 brygady wileńskiej, Barbara Leonowicz-Babiak córka por. Jana Leonoiwcza ps Burta,żołnierz AK, działacz WiN, brał udział w walkach przeciwko Ukraińskiej Narodowej Samoobronie i UPA, w ramach akcji „Burza” znalazł się w szeregach odtwarzanego przez Inspektorat Zamość 9. pp AK, żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i 77 pułku piechoty AK z Nowogródczyzny, żołnierze wileńskich brygad.


Projekt zakładał zbieranie relacji świadków historii, nagranie materiału filmowego z realizacji projektu oraz zebranie materiału do dokumentu filmowego. Zespół filmowy pod kierunkiem reż. Sławomira Górskiego codziennie przeprowadzał rozmowy i wywiady z uczestniakmi zadania.


Organizowaliśmy spotkania międzypokoleniowe oraz codzienne dyskusje o środowiskach, problemach w nich pojawiających się, czy pokazów filmów, których bohaterami byli uczestnicy projektu. Ważnym elementem tego projektu były także odwiedziny środowisk kombatanckich, grup rekonstrukcyjnych z Koszalina a nawet przybyli goście z Bydgoszczy. Naszych gości odwiedzili także uczniowie i przekazali kombatantom kartki z życzeniami. Odbyła się mini lekcja historyczna z udziałem weterana Jerzego Widejki, najmłodszy partyzant wileńskiej AK. Miały także miejsca wzruszające momenty, jeden z uczestników naszego zadania, kombatant z Białorusi spotkał się po 70 latach ze swoją kuzynką mieszkającą w Koszalinie.

     

Uczestnicy pobytu korzystali też z zabiegów oferowanych w ośrodku, z nadmorskiego klimatu, wykorzystywali dobrą wrześniową pogodę do codziennych spacerów nad morze. Dzięki wsparciu Straży Granicznej dwukrotnie odbył się koncert, specjalnie przygotowany dla uczestników projektu. Mieliśmy okazję wysłuchać występów Orkiestry Reprezentacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Byliśmy także świadkami pokazu odzdiałów specjalnych SG.

 

Odbywały się także spotkania integracyjne przy przy ognisku, a także zorganizowaliśmy rejs po Jeziorze Jamno. Wzruszającym momentem była Msza Sw. Z udziałem kombatantów, których niezwykle ciepło iserdecznie przywitał i modlił się za grupę proboszcz parafii.

  

   

Niezwykle ważnym elementem projektu było nawiązanie serdecznych więzi pomiędzy młodymi wolontariuszami a kombatantami. Młodzi ludzie całe dnie byli do dyspozycji kombatantów, pomagali, wspierali, rozmawiali i zaprzyjaźniali się z bohaterami.

 

Podsumowaniem projektu była konferencja, na którą przybyły delegacje instytucji wspierających projekt oraz goście z Koszalińskich środowisk. To spotkanie wypadło w rocznicę Powstania Państwa Podziemnego i było niezwykłym oddaniem hołdu dla tego wydarzenia przez obecność tak znamienitych osób.

Plan konferencji zakładał:

  • prezentacja dokumentów i zdjęć kresowych bohaterów, uczestników projektu

  • prezentacja projektów Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz materiałów młodzieżowej Grupy Historyczno-Edukacyjnej „Młot” im. kpt. W.Łukasiuka 15 minut

  • spotkania z dziennikarzami – konferencja prasowa

  • Prezentacja projektu i zdjęć z odbytego spotkania

  • Wystąpienia przedstawicieli środowisk kombatanckich oraz przedstawicieli instytucji zapraszających i organizujących pobyt kombatantów w Polsce

  • występ artystyczny

  • wspólne pamiątkowe zdjęcie

  • uroczysta kolacja

 Przepiękne zaproszenie (projekt i realizacja poligrafii) w formie książeczki, która stała się pamiątką dla uczestników spotkania,

wykonał Marcin Mariusz Nowak

promocjavia-art.pl


 Organizatorem i koordynatorem projektu było:

 

 Zadanie współorganizowane było przez:

                              

Zadanie wsparło wiele instytucji:

Projekt odbył się dzięki sponsorom projektu:

Patron merytoryczny projektu:

Patroni medialni projektu:

Projekt miał miejsce w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym Rewita Unieście


DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA POMOC I WSPARCIE


 Fotoreportaż I część na FB         FOTOREPORTAŻ II CZĘŚĆ NA FB

Spotkanie z członkami GHR GRYF    Spotkania z kombatantami AK z Koszalina

LIST PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY      

LIST CHEŁMSKIEGO ŚRODOWISKA ŻOŁNIERZY 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY AK

Informacje o projekcie znalazły się na poniższych stronach:

Relacja w TVP Koszalin od 5 minuty           Gmina Mielno    Straż Graniczna   WDW Rewita Unieście

Polskie Radio dla Zagranicy  Biuro Bezpieczeństwa Narodowego