OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - BOHATEROWIE NIEZŁOMNI"

Jednym z ważniejszych, a zarazem najbardziej pomijanych i zakłamywanych wydarzeń w XX-wiecznej historii naszej Ojczyzny jest okres Powstania Antykomunistycznego w latach 1944-1963. Informacje o walce i ofierze życia bohaterów konspiracji antykomunistycznej – „Żołnierzy Wyklętych” ciągle jeszcze w zbyt małym stopniu docierają do polskiej młodzieży i osób dorosłych. Propagowanie tej tematyki w różnych formach jest dla naszego Stowarzyszenia jednym z priorytetów działalności. W 2011 roku zostało uchwalone przez Sejm RP święto – 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień 1 marca stał się symbolicznym początkiem naszych działań na rzecz przywrócenia Żołnierzom Drugiej Konspiracji należnego Im miejsca w panteonie narodowej pamięci.

Od 2011 roku Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN organizowało wiele zadań związanych z tematyką Żołnierzy Wyklętych. Od września 2011 roku przeprowadzamy z sukcesem I edycję konkursu  „Żołnierze Wyklęci. Bohaterowie naszej wolności”.

Konkurs adresowaliśmy do uczniów szkół ponad gimnazjalnych Dolnego Śląska. Finałem tego zadania było zawsze rozdanie nagród i uroczysta gala 1 Marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

W 2011 i 2012 roku kokurs był organizowany na poziomie regionalnym a wyłącznym organizatorem było Stowarzyszenie Odra-Niemen. Od 2013 roku zostaliśmy zaproszeni do współorganizowania Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

DOTYCHCZASOWE EDYCJE KONKURSÓW:

Konkurs  „Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie naszej wolności” IV EDYCJA rok szkolny 2014/2015

Konkurs  „Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie naszej wolności” III EDYCJA rok szkolny 2013/2014

Wydanie zwycięskich prac konkursowych z I i II edycji  w formie książki. Książki zostały rozdane w 2013 laureatom oraz przekazane szkołom dolnośląskim do bibliotek.

Warsztaty historyczne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Dolnego Śląska, Październik 2013  

Konkurs  „Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie naszej wolności” II EDYCJA rok szkolny 2012/2013

Konkurs  „Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie naszej wolności” I EDYCJA rok szkolny 2011/2012