PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH


OD LISTOPADA 2014 ROKU WSZYSTKIE INFORMACJE O AKCJI I INNYCH ZADANIACH ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM RODACY-BOHATEROM


ZNAJDĄ PAŃSTWO NA

PORTALU


rodacybohaterom.pl

 

LISTA KOORDYNATORÓW AKCJI RODACY-BOHATEROM Boże Narodzenie Grudzień 2014


 PODSUMOWANIE AKCJI BOŻE NARODZENIE 2014


 

 

Archiwum akcji Wielkanoc 2010-Wielkanoc 2014:

 

W 2009 roku, w ramach kolejnej wyprawy na Białoruś, w miejscowości Iwieniec, przy okazji uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, spotkaliśmy drobną kobietę, którą przedstawiono jako Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, Panią Weronikę Sebastianowicz.  Już po kilku zdaniach byliśmy oczarowani nią samą i wielkością  organizacji kombatanckiej, przy przecież niesprzyjających warunkach politycznych. Spotkanie zakończyło się zaproszeniem Pani Weroniki do Wrocławia, dokąd przyjechała po raz pierwszy w lutym 2010 roku. Wcześniej ustaliliśmy, że pierwszą potrzebą, którą możemy zrealizować dla tego środowiska, to paczki świąteczne, ale żeby były dla każdego członka związku, taki był warunek Pani Prezes. Żadna  wrocławska organizacja,  z którą  wówczas współpracowaliśmy, nie chciała nas wspomóc w realizacji tego zadania a słowo się rzekło.  Reanimowaliśmy w grupie przyjaciół nie działające stowarzyszenie ODRA-NIEMEN i na Wielkanoc dostarczyliśmy pierwsze paczki świąteczne dla polskich kombatantów AK na Białorusi.Na fotografii Maria Karawajska z domu Dobrzyńska, z Nowogródka, do której trafiały paczki. To ostatnie zdjęcie z naszą paczką. Pani Maria, żołnierz Armii Krajowej, zmarła w maju 2013 roku. 

 

 

Paczki były nieduże, składowane w prywatnym mieszkaniu, ale dotarły po raz pierwszy do każdego kombatanta AK na Białorusi. Wykonaliśmy zadanie, a przy okazji zgromadziła się pierwsza grupka wolontariuszy, sympatyków tej akcji zarówno we Wrocławiu jak i w Białymstoku.  Skala zadania była tak duża, że rozszerzylismy projekt na inne organizacje kombatanckie na Litwie, Ukrainie i Białorusi. 


Akcja Rodacy Bohaterom w chwili obecnej to 2 edycje świąteczne – przygotowanie paczek na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia dla polskich kombatantów na Kresach. Przygotowujemy paczki świąteczne dla następujących środowisk kombatanckich:

BIAŁORUŚ – STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY AK NA BIAŁORUSI – środowisko w Grodnie, środowisko w Lidzie, środowisko w Brześciu

LITWA – KLUB WETERANÓW AK W WILNIE, STOWARZYSZENIE POSLKICH KOMBATANTÓW NA LITWIE, STOWARZYSZENIE WRZESIEŃ’39

UKRAINA – LWOWSKIE TOWARZYSTWO POLSKICH KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Każdy kombatant otrzymuje po kilka wielokilogramowych paczek. Organizujemy kilka wypraw z darami przy każdej edycji. Każda paczka to dar pamięci od Rodaków dla Kresowych Bohaterów. Zapewniają o tym kartki świąteczne adresowane do naszych kombatantów. 

 Film reklamowy akcji - Autor materiału - Piotr Kurpaska

Sprawdza się system budowy sieci punktów zbiórek darów w całej Polsce. To dzięki osobom, środowiskom w całej Polsce akcja tak mocno się rozwinęła. Tych miejsc jest wiele.  Partnerzy lokalni  rozpowszechniająi informację o zadaniu  w swoim środowisku, zajmują się zbiórką darów, pakowaniem artykułów do paczek, organizacją biurową zadania, aktywizując swoje środowiska wokół zadania.

Z projektu ogólnopolskiej zbiórki darów powstało wiele innych zadań adresowanych do polskich kombatantów na Kresach, zrodziło sie wiele przyjaźni i współpracy. I to jest największy sukces tego zadania.

Akcję można również wspomóc wpłacając środki pieniężne na konto akcji:

NORDEA BANK POLSKA SA nr  32 1440 1387 0000 0000 1244 4184

DOTYCHCZASOWE EDYCJE PROJEKTU:

PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH - WIELKANOC 2014

PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH - BOŻE NARODZENIE 2013

część I  Podsumowanie organizacji zadania, relacje koordynatorów z regionów, fotoreportaż

PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH - BOŻE NARODZENIE 2013

część II  Podsumowanie wypraw z darami, relacje uczestników wyjazdów, podziękowania, fotoreportaż

PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANATA NA KRESACH - WIELKANOC 2013

PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH - BOŻE NARODZENIE 2012

PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH - WIELKANOC 2012

PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH - BOŻE NARODZENIE 2011

PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH - WIELKANOC 2011

PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH - BOŻE NARODZENIE 2010

PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH - WIELKANOC 2010