Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach - Boże Narodzenie 2013, część I

Organizacja zadania w regionach

 

PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA

KRESACH - BOŻE NARODZENIE 2013

Szanowni Państwo, Przyjaciele akcji Rodacy-Bohaterom

Od bieżacej edycji zaczęliśmy używać nowego logo akcji, które będzie też znakiem graficznym całego obszaru związanego  z zadaniami kierowanymi od Rodaków dla naszych Bohaterów. Logo jest zastrzeżonym znakiem, czekamy na ostatnie dokumenty. Zapraszaliśmy więc wszystkich pod nowym logiem projektu do kolejnej edycji PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH - BOŻE NARODZENIE 2013. 

Poniższe zebrane informacje obrazują stan organizacji zadania w całej Polsce i poza jej granicami. Podsumowanie powstało na bazie otrzymanych informacji, które spłynęły od koordynatorów, na bazie przesyłanych, dostaczanych bezpośrednio do nas wiadomości z różnych stron. Mamy jednak świadomość, że nie wszyscy znjadą sie na tych podsumowianiach, że mogą zdarzać się błędy. Prosimy o informacje, zamieścimy aneks i dopiero wtedy wszystko razem zostanie wydrukowane i będzie pokazywane w wielu miejscach.

Dodatkowe kolejne podsumowanie będzie dotyczyło informacji o zorganizowanych wyprawach, zamieścimy  fotoreportaż z tych wyjazdów oraz spotkań z kombatantami, jak również zebrane relacje członków poszczególnych wypraw.

Osobnym dokumentem jest film podsumowujący całe zadanie od przygotowania akcji do spotkań z naszymi Rodakami na Wschodzie.

Zdjęcia i materiały filmowe zostały wykonane przez członków Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz koordynatorów w regionach. Wszystkie czynności w trakcie zadania i cały projekt jest organizowany bez żadnej dotacji a cała akcja oparta jest w 100% o wolontariat i darowizny.

 PODSUMOWANIE ZADANIA II CZĘŚĆ 

PODSUMOWANIE ZADANIA - Organizacja akcji w

regioniach- FOTOREPORTAŻ

Po raz kolejny zaprosiliśmy do naszej wspólnej, ogólnopolskiej akcji.  Rozpoczęliśmy zbiórkę darów 15 października zakończyliśmy oficjalnie akcję 15 grudnia 2013. Jednak dary spływały do końca grudnia a nawet w styczniu. Głównym organizatorem zadania jest Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN z centralą we Wrocławiu oraz Oddziałem Podlaskim w Białymstoku. W tych miejscach miały być składowane dary z Polski. Jednak nasze oczekiwania co do wielkości zadania wszystkich nas przerosły i gdyby nie pomoc przyjaciół nie udałoby się nam akcji dobrze poprowadzić. Dary były dodatkowo składowane u wielu koordynatorów w całej Polsce a największe ilości paczek czekały na wyjazdy w:

Gdyni - w magazynach firmy FHP MADANG, dzięki pomocy Pana Białostockiego

Toruniu - w magazynach firmy firmy Pomiar-Service, dzięki pomocy Pana Krzysztofa Kuziemkowskiego

we Wrocławiu - dzięki pomocy kibiców WKS Śląsk Wrocław

w Przemyślu - dzięki pomocy Pana Marka Pantuły

Kolejna edycja zadania „Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach Boże Narodzenie 2013” to wielki sukces, to ponad 40 ton darów, około 4000 paczek. Udało się nawiązać współpracę z wieloma koordynatorami, którym przesyłaliśmy materiały informacyjne, kartony i upoważnienia oraz mieliśmy z nimi stały kontakt. Przede wszystkim po raz pierwszy udało się zorganizować koordynację zadania w każdym regionie. Zbieraliśmy dary w 101 dużych miastach i mniejszych miejscowościach oraz w 4 krajach Europy Zachodniej. Największa liczba zbiórek odbyła się w Wielkopolsce (23 miejscowości).

Bardzo wspomagały akcję media i portale lokalne a także niektóre ogólnopolskie: Nasz Dziennik, TVP Polonia, Portal Niezależna.pl, Gość Niedzielny - Pozostałe zebrane medialne informacje o akcji. Zauważają naszą akcję pracownicy instytucji publicznych, którzy sami organizowali wewnętrzną zbiórkę: Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu do spraw Kombatantów, Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego, Straży Granicznej. Wspaniale, że coraz chętniej angażują się w akcję studenci zrzeszeni w różne organizacje: Niezależne Zrzeszenie Studentów, Samorząd Studencki. Jak zawsze bardzo licznie, tym razem wyjątkowo licznie, zgłosiły się do udziału w akcji szkoły zarówno podstawowe, gimnazja i średnie. Co ciekawe często to sami uczniowie stawali się  animatorami zadania w swojej placówce, ale też liczna grupa pedagogów. Zawsze też są z nami prywatni darczyńcy, którzy wspierają nas darem rzeczowym czy finansowym. Ta grupa to już kilka tysięcy  osób.

Zadanie ma także swoich stałych przyjaciół, których grono stale się poszerza. To kibice, bardzo różnych klubów sportowych. Grupa ta często niesprawiedliwie oceniana, w naszym projekcie zdobywa tylko same najlepsze oceny. To kibice rozsławiają naszą akcję w internecie i swoich środowiskach, to kibice bardzo często stają się koordynatorami zadania w swoim mieście, angażując wiele innych podmiotów. To kibice dźwigają paczki, pomagają nam w logistyce, magazynowaniu darów.   Także oni często biorą udział w wyjazdach z darami na Kresy. My możemy wydać tylko jak najlepsze świadectwo tej grupie za świetną organizację, postawę w czasie akcji i wyjazdów, za współpracę ponad podziałami.

Paczki dla naszych Kresowych Bohaterów przygotowywaliśmy jak zwykle na podstawie ustalonej listy.  LISTA ARTYKUŁÓW DO PACZKI GRUDNIOWEJ WYGLĄDAŁA TAK:

- kawa rozpuszczalna i mielona, - herbata, - kakao, - olej, - makaron, - cukier, - mąka, - ryż, - kasza, owoce i warzywa w puszce, - konserwa mięsna lub rybna, - ciastka, bakalie, - czekolada oraz najważniejszy element paczki KARTKA ŚWIĄTECZNA Z ŻYCZENIAMI

Można było także wpłacać fundusze na specjalne konto bankowe projektu RODACY-BOHATEROM. Uzyskaliśmy także dodatkową zgodę  z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji  zgodę na rozszerzenie zbiórki na inne niż tylko kombatanckie środowiska. Wspieraliśmy paczkami w pierwszej kolejności naszych Kresowych weteranów AK, ale też polskie rodziny wielodzietne, osoby samotne, rodziny i osoby wskazane przez Związki Polaków na Ukrainie, Litwie i Białorusi a także Mołdawii.

Tak więc akcja się rozszerza i mamy nadzieję, że zwiększone cele zadania tylko to zadanie jeszcze bardziej wzmocni i wypromuje. 

Usłyszałam ostatnio zdanie od jednego z koordynatorów zadania, że projekt Rodacy-Bohaterom jest chyba jedynym tak mocno łączącym, tak wiele różnych, czasami odległych od siebie środowisk. Dla nas sukces tego zadania to przede wszystkim dotarcie do Rodaków z informacją o Polakach, polskich kombatantach mieszkających na Litwie, Ukrainie, Białorusi, Mołdawii. Po drugie sukces tego zadania to właśnie ta różnorodność środowiskowa i zawiązywane przyjaźnie w trakcie akcji.

Reprezentując całe Stowarzyszenie Odra-Niemen chcę w imieniu nas wszystkich a także kombatantów  z którymi się spotykamy na Kresach, bardzo wszystkim Państwu podziękować za współpracę, za zaufanie, za przyjaźń, za pomoc, za życzliwość, za świetną atmosferę, zrozumienie, za tak dzisiaj potrzebną pracę ponad podziałami, za pamięć o Polakach na Kresach.  Jestem szczęśliwa, że Polacy na Kresach są dla nas ważni, że chcemy o nich pamiętać i uczyć się historii tych terenów na których mieszkają, kultywują tradycję, tożsamość i piękny, szlachetny patriotyzm. Zapewniam Państwa, że akcja będzie się rozwijać bo jest nam potrzebna, bo chcemy być razem, bo Polacy są jednym narodem ponad granicami: http://naszdziennik.pl/polska-kresy/63488,kombatanci-na-kresach-nas-potrzebuja.html

Jednocześnie ta informacja zbiega się z nadchodzącym Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy też w tym dniu o naszych kombatantach z Litwy, Białorusi czy Ukrainy, gdyż wielu z nich to żołnierze II Konspiracji .

W imieniu całej naszej organizacji

Ilona Gosiewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen

Koordynator projektu: RODACY - BOHATEROM

  INFORMACJA Z REGIONÓW I CZĘŚĆ

INFORMACJA Z REGIONÓW II CZĘŚĆ