POKOLENIA DLA NIEPODLEGŁEJ. Międzypokoleniowe spotkania na Mazurach

W dniach 2-12.04.2019 realizowaliśmy projekt "Pokolenia dla Niepodległej". To  międzypokoleniowe spotkanie edukacyjne, oparte o bezpośredni kontakt młodego pokolenia ze świadkami historii, bohaterami walk o wolną Polskę. Do projektu zaproszona była grupa  kresowych kombatantów różnych formacji I I II Konspiracji, z Polski i zagranicy oraz uczniowie i harcerze, razem ponad 130 osób. Założeniem zadania był  10-dniowy pobyt na Mazurach, w ramach którego odbyły się: spotkania tematyczne z prezentacją rożnych środowisk niepodległościowych, pokazy filmów historycznych i wystaw tematycznych, koncerty patriotyczne i międzypokoleniowe śpiewanie piosenek, spacery i rozmowy młodego pokolenia ze świadkami historii.

Dofinansowano ze środków:  Fundacji PKO BP, Fundacji ARR, Fundacji BGK

Partnerzy projektu: Straż Graniczna Komenda Główna, Telewizja Republika,  ZHR Organizacja Harcerzy

 

 


 WYDARZENIA W TRAKCIE PROJEKTU "POKOLENIA DLA NIEPODLEGŁEJ"

 Pokazy filmów  Arkadiusza Gołębiewskiego i spotkanie z reżyserem

  • Integracja środowisk ze wspólnym śpiewaniem piosenek 
  •  Rozmowy z gośćmi, uczestnikami projektu:  spotkanie z Teresą Partyką Gaj (żołnierz Zapory), prelekcja kpt Piotra Karpowicza  „Mój Sybir”, spotkanie z Eugeniuszem Siemaszko – „90 lat dla Polski” ,  „Dlaczego Sybir” - Barbara Czartoszewska, spotkanie ze 100-Latkiem Kazimierzem Boguckim "Humor regionalny", Marta Ziębikiewicz "Żony i dzieci niezłomnych"
  • Pokazy specjalne filmów dla gości: „Żelazny”, „Ryngraf”
  • Ognisko przygotowane przez harcerzy 
  • Koncert Paweł Piekarczyk i Leszek Czajkowski
  • Spotkanie z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem 
  • Wycieczka do Gietrzwałdu 
  • Wręczenie Medali Niepodległości przez przedstawiciela KPRM 

 

ARTYKUŁ PRASOWY    SPOTKANIA       SZTAFETA POKOLEŃ     

10 KWIETNIA PAMIĘTAMY

SŁUŻBA HARCERSKA