WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ODRA-NIEMEN

Relacja z działalności w 2013 roku oraz bieżąca sytuacja organizacji w 2014 roku.

 

W dniu 21.06.2014 odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Odra-Niemen. To już szóste zebranie i piąty rok działalności nowego zarządu. Wszystkich delegatów witały przedstawicielki naszej organizacji.

 

Na naszym zebraniu mieliśmy zaszczyt witać gości honorowych:

Pani Irena Bejnar – (Wilno-Podbrodzie) Wiceprezes Związku Polaków na Litwie, członek Rady ZPL, Prezes Święciańskiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie, kustosz Zułowa, miejsca urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, wspaniały pedagog i działacz społeczny.

Pani Marta Ziębikiewicz – (Wrocław) córka kapitana Władysława Łukasiuka ps. „Młot”, legendarnego dowódcy VI Wileńskiej Brygady AK, córka Żołnierza Wyklętego.


Pan Andrzej Pisalnik -  (Grodno) członek Rady Naczelnej ZPB, rzecznik prasowy ZPB, redaktor portalu ZPB znadniemna.pl , dziennikarz, który  jest na wszystkich rozprawach związanych z Panią kpt Weroniką Sebastinowicz a nie jest ich mało i który bardzo przyjaźnie i stosunkowo często opisuje nasze działania kierowane do Polaków mieszkających na Białorusi

Na Walnym zebraniu oprócz delegatów i honorowych gości obecni byli przedstawiciele środowisk, z którymi ściśle współpracujemy przy realizacji projektów:

 • wolontariusze naszej organizacji,
 • Grupa Edukacyjno-Historyczna „Młot”, działająca przy naszym stowarzyszeniu,  
 • młodzi aktorzy którzy z nami współpracują coraz częściej ze Studenckiego Teatru Mglistych Fajczarni, Fabuł i Bajek,
 • Patriotyczny Głogów i Stowarzyszenie Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego, z którymi mamy sporo wspólnych projektów,
 • Kraków był reprezentowany przez kilka środowisk (Akademia Ignatianum oraz środowisko Wiślackich Patriotów),
 • reprezentacja z Poznania, przyjechała już  jako Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Walne Zebranie przygotował Zarząd, który dzielnie wspiera rozwój naszej organizacji:

 1. Grażyna Piotrowicz

 

Członek Zarządu. Germanistka, wspaniały pedagog z powołania. Realizuje projekty patriotyczne i historyczne dla swoich uczniów w liceum w Brzegu. W stowarzyszeniu zajmuje się zadaniami edukacyjnymi, patriotycznymi, współpracą ze środowiskiem kibiców, jest autorką niezwykłych i niepowtarzalnych Kibicowskich Jasełek. Grażyna przyszła do Stowarzyszenia O-N wypożyczyć nasze plansze z Żołnierzami Wyklętymi  i została na stałe z nami.

 1. Paweł Ostrowski

 

Wiceprezes Zarządu. Inżynier Logistyk. Logistyk także w naszej organizacji. Zajmuje się koordynacją, transportem i kontaktami ze środowiskami  zaangażowanymi w akcję Rodacy Bohaterom. To dzięki niemu mamy tak dużo zaprzyjaźnionych z nami środowisk.  Paweł ze swoją żoną Justyną  byli jednymi z pierwszych osób zaangażowanych w akcję zbierania darów dla polskich kombatantów na Kresach. Są z nami do dzisiaj.  

 1. Małgosia Suszyńska

 

Członek zarządu. W latach PRL związana z opozycją antykomunistyczną, środowiskiem Solidarności Walczącej, represjonowana. W stowarzyszeniu zajmuje się zadaniami związanymi z dbaniem o pamięć historyczną, z przywracaniem pamięci Żołnierzy Wyklętych . Małgosia przyszła do biura z paczką dla kombatanta i została do dziś.

 1. Mateusz Zbróg

 

Członek Zarządu. Najmłodszy przedstawiciel w Zarządzie. Dba o wizerunek stowarzyszenia, tworzy medialne prezentacje i wydarzenia. Zajmuje się edycją wszystkich biuletynów dla środowisk kombatanckich. Mateusz przyszedł do naszego stowarzyszenia , dawno temu i przyniósł książki dla Polaków z Kresów. W stowarzyszeniu poznał swoją obecną żonę, z którą teraz razem wychowują  córeczkę Rozalię. Mateusz i Aldona są z nami do dziś.

 

 

 1. Eugeniusz Gosiewski

 

Wiceprezes, Sekretarz  Zarządu. Współtwórca stowarzyszenia. Przede wszystkim  dba o to aby wszystkie projekty były dobrze rozliczone, opisane. Dba o to aby wszystkie dokumenty sądowe były poprawne, pisze projekty dla stowarzyszenia. Cały dział historyczny, renowacja miejsc pamięci na Kresach, Żołnierze Wyklęci , projekty patriotyczne to sprawy, które opierają się na Eugeniuszu i na jego wiedzy. To także koordynator spraw oddziałowych stowarzyszenia.

 

 1. Norbert Klimuk

 

Skarbnik Zarządu . Współtwórca stowarzyszenia Nie byłoby stowarzyszenia gdyby nie Norbert, który miał pomysł i zamysł na nowe otwarcie. Oprócz spraw finansowych  koordynuje akcję Rodacy-Bohaterom w zakresie magazynowania i rozdysponowania darów dla poszczególnych środowisk .

 1. Ilona Gosiewska

 

Prezes Zarządu. Współtwórca stowarzyszenia. Organizuje pracę całej organizacji, tworzy wolontariat, dba o wizerunek i PR stowarzyszenia, nawiązuje relacje z innymi środowiskami, pisze projekty dla stowarzyszenia . Zajmuje się głównie zadaniami kierowanymi do Polaków poza granicami kraju, głównie z Europy Wschodniej. Przyjaźni się ze środowiskiem kombatantów na Kresach dla których realizuje zadania.

Z racji małego jubileuszu – 5 lat działalności nowego Zarządu- przedstawiono krótkie podsumowanie naszej działalności:

Zaczęliśmy od zera, ale z pasją i wizją jak działać dobrze. Zebraliśmy nasze doświadczenia z biznesu, który prowadziliśmy, z działalności w NZS, z pracy społecznej. Dziś wszyscy którzy są z nami związani mogą być dumni z tego co razem osiągnęliśmy. Niewątpliwie ważne są finanse i ich dynamiczny wzrost, który jest widoczny, ale przede wszystkim mamy, co wcale nie jest takie oczywiste w innych organizacjach, potencjał w postaci ludzi i to młodych ludzi wokół siebie. Dzięki otwarciu się na współprace z innymi, przez to że jesteśmy lojalni do partnerów, że ciężko pracujemy, że nie jesteśmy koniunkturalni mamy silną pozycję wśród wielu środowisk w całej Polsce. Cieszy nas szacunek środowiska kibicowskiego, dumni jesteśmy z dobrej opinii Stowarzyszenia Odra-Niemen wśród środowiska kombatanckiego oraz Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju i to w każdej grupie wiekowej od polskiej młodzieży poprzez działaczy średniego pokolenia po kombatantów AK. Działamy bez podziałów bo łączy nas patriotyzm, duma z Polskich bohaterów i narodowej historii, chęć wsparcia Polaków, którzy pozostali na Kresach Wschodnich. Staliśmy się  ważnym podmiotem w zakresie przywracania pamięci o Żołnierzach Wyklętych i dlatego coraz częściej proszeni jesteśmy o opinie, patronaty i współpracę. Przyciągamy młodych autentycznością, konkretnym działaniem, dobrą atmosferą i uczestnictwem w wielu projektach. Staramy się żeby młodzi pokazywali swoje talenty poprzez realizację zadań u nas. Otwierają się kolejne oddziały, nawiązujemy kolejne przyjaźnie środowiskowe.

Stowarzyszenie Odra-Niemen powstało z marzeń i ideałów, jest oparte o wartości, dumę narodową i patriotyzm, nowoczesną edukację historyczną, współpracę międzypokoleniową, wolontariat i działania międzynarodowe. Staramy się działać profesjonalnie, zespołowo, stale się doskonaląc. Mamy nadzieję na kolejne ciekawe lata w naszej działalności.

 

W czasie spotkania odbyły się też bardzo wzruszające wystąpienia naszych honorowych gości, po których nastąpiło typowe Walne Zebranie według poniższego planu:

 1. Wybór Przewodniczącego WZC
 2. Zatwierdzenie porządku obrad
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Sprawozdanie zarządu z działalności w 2013 roku
 5. Sprawozdanie finansowe 
 6. Głosowanie o przyjęciu sprawozdań
 7. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Absolutorium za rok 2013
 8. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium
 9. Przedstawienie bieżącej sytuacji stowarzyszenia:

Nasze stowarzyszenie może zaliczyć bieżący rok do najbardziej udanych w dotychczasowej działalności. Jak zawsze realizujemy zadania własne, bez wsparcia dotacyjnego i tych zadań z roku na rok przybywa. Jest to możliwe dzięki współpracy z coraz większą grupą wolontariuszy i sympatyków naszej organizacji, ale też dzięki wsparciu wielu środowisk.  Od początku naszych działań pomagają nam lub zapraszają do współpracy środowiska kibicowskie i tak jest stale, zwiększa się tylko liczba tych grup. Zawsze też są szkoły. Natomiast bieżący rok to mocna współpraca ze środowiskiem studenckim, z którym dotychczas mniej było wspólnych działań. Mamy także już stałe organizacje pozarządowe i środowiska patriotyczne, grupy historyczne, które w różnych częściach Polski wspierają nasze akcje, lub proszą o patronat.  Natomiast jest już kilka środowisk, które przekształcają się w osobne oddziały Stowarzyszenia Odra-Niemen (Poznań, Kraków), albo są to środowiska, które bardzo mocno weszły we współpracę z nami w oparciu o swoje struktury (Patriotyczny Głogów, Traugutt.org Pruszcz Gdański). Bez pomocy, współpracy, pomysłów, zaangażowania tych ludzi działań Stowarzyszenia Odra-Niemen byłoby znacznie mniej. Natomiast staramy się także pisać jak najwięcej projektów kierowanych na różne konkursy dotacyjne. Ten rok to także w tym obszarze nasz wielki sukces. Złożyliśmy 26 wniosków dotacyjnych i otrzymaliśmy wsparcie finansowe na 13 z nich. To wielki sukces, wiele pracy, wiele nowych doświadczeń, które mam nadzieję przełożą się na kolejny dobry rok.

Projekty niedotacyjne - pierwsze półrocze:

Styczeń i luty to był czas na zawożenie paczek bożonarodzeniowych na Kresy w ramach akcji RODACY-BOHATEROM, to czas w którym przygotowywaliśmy obchody 1 Marca (próby i organizacja dużego przedsięwzięcia), to  czas na organizację wystaw „Ocalić od zapomnienia” i „Żołnierze Wyklęci” (Kamienna Góra, Jawor, Starogard Gdański). W styczniu były też próby i wystawienie Jasełek. Wolontariusze spotykali się co czwartek, oprócz przygotowania się do różnych inscenizacji, były także realizowane spotkania w szkołach. Stawiliśmy znicze na kwaterach Żołnierzy Wyklętych na Wrocławskim Cmentarzu Osobowickim, gdzie spotykamy się co miesiąc.

Marzec to  nasza najważniejsze zadanie i wydarzenie związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po raz pierwszy wyszliśmy jako organizatorzy na główne ulice miasta, z marszem pamięci ale przede wszystkim z inscenizacjami i na Rynku i w trakcie pochodu, odbijaliśmy tramwaj i mieliśmy mały koncert. To wydarzenie bardzo nas wzmocniło bo uzyskaliśmy same najlepsze oceny, pokazaliśmy jak można inaczej pokazać ważne wydarzenia z naszej historii i umocniliśmy swoją rolę jak głównego podmiotu w zakresie tego wydarzenia. Jak zwykle powiększyliśmy grono współpracujących z nami środowisk . Bardzo nam pomogli kibice ze swoim organizacyjnym doświadczeniem.

W marcu zakończyliśmy też konkurs historyczny poświęcony Żołnierzom Wyklętym, uroczystość etapu regionalnego odbyła się we Wrocławiu a ogólnopolski etap w Lublinie. Były także organizowane nasze wystawy w kolejnych miastach (Oleśnica, Malbork) i trwały przygotowania do akcji Wielkanocnej.  

W kwietniu , na początku miesiąca, odbyliśmy naszą pierwszą wyprawę na Bukowinę do Rumunii. Spotkaliśmy się z Polakami w Suczawie, Pleszy i Sołońcu. Nawiązaliśmy kontakty i przygotowaliśmy się do realizacji zadań w tym roku. Wystawy dalej krążyły po kraju, dołączyła kolejna „Kresowi Żołnierze Wyklęci” (Trzebnica, Świebodzice, Ziębice, Świdnica, Kłodzko, Wrocław, Brzeg, ). Grupa wolontariuszy Odra-Niemen brała także udział z ekipą prof. Szwagrzyka z IPN w pracach ekshumacyjnych w Jaworze. Zorganizowaliśmy spotkania świąteczne dla Jaworzniaków i AK Obszar Lwowski. Zorganizowaliśmy pierwszą kwestę wielkanocną na akcje Rodacy Bohaterom we Wrocławiu. Spotkania czwartkowe obfitowały w wydarzenia: powstała grupa edukacyjno-historyczna „Młot”, było spotkanie z Panią Martą Ziębikiewicz, spotkanie poświęcone Rotmistrzowi Pileckiemu. W kwietniu rozwoziliśmy paczki do Polaków w Mołdawii i na Ukrainę, Litwę oraz Białoruś i do dolnośląskich kombatantów. Odbyła się pod koniec miesiąca wyprawa do Naddniestrza. To był bardzo intensywny miesiąc.

Maj upłynął nam pod kątem Rotmistrza Pileckiego- po raz pierwszy zorganizowaliśmy wydarzenia pomiędzy dniem urodzin a dniem śmierci bohatera, razem z innymi środowiskami codziennie coś się działo w mieście (były dyskusje, wystawa, rozdawanie ulotek na mieście, konkursy na FB, koncerty, spotkanie z Tadeuszem Płużańskim). W ramach tych dni odbyło się także prestiżowe spotkanie w Sobótce, gdzie odsłanialiśmy Kamień pamięci poświęcony Rotmistrzowi. Główna inicjatywa tega zadania spoczęła na barkach Dyrektora Ośrodkak Sportu i Rekreacji w Sobótce, my wspomogliśmy ten projekt organizacyjnie i finansowo. CBardzo ważnym zadaniem była renowacja kwatery AK w Dubiczach na Litwie – kończyliśmy remont tej kwatery, w ubiegłym roku był początek zadania a teraz mamy gotową kwaterę. To nasz bardzo prestiżowy projekt. Udział w renowacji tego ważnego dla nas miejsca miały nasze środowiska z Wrocławia, Głogowa, Poznania oraz młodzież z Wilna i Samorząd z Solecznik. W maju odbył się także przyjazd kpt Weroniki Sebastianowicz na pobyt leczniczy do Bukowiny Tatrzańskiej, Straż Graniczna zorganizowała bezpłatne miejsca dla 2 osób w luksusowym hotelu Bukovina, zapewniła zwiedzanie Zakopanego i wyjazd na Kasprowy i Morskie Oko. My zorganizowaliśmy przejazdy.  W dalszym ciągu 3 wystawy krążyły po Polsce.

Czerwiec – Wystawa „„Kresowi Żołnierze Wyklęci” jest pokazywana we Wrocławiu, dołącza wystawa o Rotmistrzu Pileckim, wystawa  „Ocalić od zapomnienia” zostaje postawiona w ramach zadania Nocy Kościołów. To kolejne dla nas ważne i prestiżowe wydarzenie do którego zostaliśmy zaproszeni - EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA CHRZEŚCIJAŃSTWA NOCE KOŚCIOŁÓW 18-25 czerwca 2014. Organizatorami były Radio Rodzina, PSE Polest oraz współpraca organizacyjna 25 organizacji pozarządowych, urzędów miast i gmin regionu,  instytucji katolickich i świeckich.  Trwały koncerty, spotkania, dyskusje, zwiedzanie miejsc kościelnych na co dzień niedostępnych, nasza organizacja prowadziła 3 Panele Kresowe z udziałem gości z Litwy i Białorusi.

W czerwcu przygotowaliśmy Walne Zebranie, integracje naszego środowiska a także szereg prac związanych z realizacją wakacyjnych zadań dotacyjnych. Organizowaliśmy także spotkanie z młodzieżą w Nowej Rudzie z udziałem prof. Szwagrzyka i pokazem filmu „Kwatera Ł”.

Drugie półrocze to nowe wyzwania przed nami – renowacja kolejnego miejsca pamięci na Litwie - cmentarz w Gumbie. To stare nagrobki pomordowanych przez hitlerowców Polaków z miejscowości Gumba. Kolejne zadanie to wspieranie środowiska z Krakowa w realizacji kolonii dla polskich dzieci z Wileńszczyzny i Białorusi a także organizujemy we własnym zakresie kolonie nad morzem dla dzieci z Iwieńca. W lipcu także organizujemy wyjazd z młodzieżą i kombatantami na Wileńszczyznę z okazji 70 Rocznicy Operacji Ostra Brama. Pobyt 4 dniowy z objazdem miejsc pamięci, uroczystością w Krawczunach i spotkaniami z kombatantami. Niezwykle ważne nowe wydarzenie przed nami to Bieg Niezłomnych, które odbędzie się w Sobótce. Planujemy od jesieni stworzyć kilka nowych sekcji a jesienią rozpoczynamy stałe spotkania dyskusyjno-filmowe. Od września wracamy też do stałych czwartkowych spotkań w naszym biurze, z lekko zmienioną formułą i stale spotykamy się raz w miesiącu na Kwaterach żołnierzy Wyklętych na Osobowicach. Oczywiście już od września zaczynamy przygotowania do akcji paczkowej Rodacy-Bohaterom. Wolontariat czyli praca z kombatantami, udział w zadaniach, pomoc organizacyjna w biurze, promocja w szkołach i na uczelniach  to podstawa działań w nowym roku szkolnym w tym obszarze.  Staramy się też wypracować formułę współpracy z wolontariuszami z Polski, którzy się do nas zwracają. Postaramy się od jesieni do każdej z takich osób dotrzeć i zaproponować nasz pomysł na wspólną pracę.

 

Projekty dotacyjne:

Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z linii dotacyjnej „Wspieranie Polonii i Polaków za granicą w roku 2014”:

1.       Polski III sektor w Europie wschodniej

Projekt obejmuje cykl warsztatów szkoleniowych, dla działaczy polskich organizacji pozarządowych z Litwy, Ukrainy, Rumunii, Mołdawii i Naddniestrza. Warsztaty dotyczą poprawy umiejętności działania w organizacjach III sektora, zarządzania nimi oraz realizowania projektów z różnych dziedzin. W warsztatach weźmie udział grupa 35 naszych rodaków. Warsztaty będą realizowane w Rumunii, na Litwie i w Polsce. Projekt zakończy się międzynarodową konferencją Polskiego III Sektora w Europie środkowej i wschodniej, która odbędzie się w Krakowie w październiku br.

2.       Festiwal Artystycznych Talentów

Projekt obejmuje cykl festiwali sztuki polonijnej w krajach Europy wschodniej. Pierwszy z festiwali odbywa się na Bukowinie w Rumunii, drugi odbędzie się na Wileńszczyźnie a trzeci – finałowy festiwal odbędzie się w Polsce - na Podkarpaciu. W ramach festiwali odbędą się koncerty, warsztaty rzeźbiarskie, malarskie i rękodzielnicze, debaty artystyczne, wieczory poezji, prezentacje regionalnej kuchni i wiele innych imprez.

3.       Akademia Zarządzania dla Rejonu Solecznickiego

Projekt obejmuje cykl szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych dla przedstawicieli samorządu Rejonu Solecznickiego na Litwie. W projekcie weźmie udział 80 samorządowców, pracowników administracji oraz pracowników wydziału kultury Rejonu. Szkolenia i warsztaty dotyczą zagadnień związanych z prowadzeniem projektów, doskonaleniem umiejętności interpersonalnych, lepszej współpracy samorządu z lokalną społecznością.

4.       Ocalić od zapomnienia…

W ramach projektu zostaną skatalogowane i zdigitalizowane zbiory muzealne Rejonu Solecznickiego na Litwie. Efektem projektu ma być powstanie w przestrzeni wirtualnej Muzeów Ziemi Solecznickiej. Projekt obejmie zbiory Muzeum malarstwa Anny Krepsztul w Taboryszkach, Muzeum w Turgielach – zawierające eksponaty dotyczące Republiki Pawłowskiej oraz Republiki Partyzanckiej w Turgielach, a także zbiory w Białej Wace dotyczące dziedzictwa kulturowego Puszczy Rudnickiej.

5.       Dom Polski Wołodyjowski w Raszkowie

Projekt zakłada pomoc w rozpoczęciu działalności nowo-powstałemu Domowi Polskiemu „Wołodyjowski” w Raszkowie na terenie Naddniestrza. W ramach projektu odbędą się zarówno prace inwestycyjno-remontowe:  na polskim cmentarzu w Raszkowie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Polskiego, ale przede wszystkim pomoc w organizacji całorocznej działalności kulturalnej, edukacyjnej i wydawniczej Domu. W ramach działań planowane są spotkania, obchody świąt, wydanie albumu i kalendarzy, występy zespołów, koncerty, działania integrujące polską społeczność w Naddniestrzu.

6.       Szkoła Młodzieżowych Liderów Europy Wschodniej

Projekt zakłada realizację 14-dniowego warsztatu umiejętności liderskich dla młodych Polaków z krajów Europy środkowej i wschodniej. Weźmie w nim udział 80 młodych uczestników z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rumunii i Naddniestrza. Oprócz szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych dla uczestników przygotowano atrakcyjny program integracyjny i krajoznawczy.

Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

7.       Doskonalenie nauczycieli szkół polskich w Rejonie Solecznickim na Litwie

Projekt zakłada całoroczny cykl zajęć doskonalących dla nauczycieli i dyrektorów polskich placówek oświatowych w Rejonie Solecznickim na Litwie. Uczestnikami będą nauczyciele przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych oraz dyrektorzy placówek. Łączna ilość beneficjentów projektu – 144 osoby. W ramach projektu odbędą się szkolenia psychologiczne, szkolenia metodyczne, wizyty studyjne w Polsce. Uczestnicy odwiedzą Kraków i Warszawę.

8.       Letnia szkoła młodych liderów Polonii

W ramach projektu Ojczyznę odwiedzi grupa 15 młodych Polaków z Iwieńca na Białorusi. Wraz ze swoimi rówieśnikami z Polski wezmą oni udział w warsztatach dotyczących aktywizacji do działania w organizacjach pozarządowych, doskonaleniu umiejętności prowadzenia i zarządzania projektami, cech liderskich i umiejętności interpersonalnych. Oprócz tego uczestnicy projektu realizować będą program turystyczny i krajoznawczy. Projekt odbędzie się w Gdańsku.

Projekty dofinansowane przez inne organy administracji państwowej

9.       Przyjazd Kombatantów z Litwy, Białorusi i Ukrainy do Ojczyzny – projekt dofinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej

W ramach projektu grupa 45 Kombatantów z Kresów oraz Ich opiekunów odwiedzi Ojczyznę. W ramach pobytu Kombatanci mają zapewnione podstawowe badania lekarskie i zakup lekarstw. Goście wezmą udział w uroczystościach państwowych i wojskowych oraz mają zapewniony atrakcyjny program krajoznawczy. Projekt jest współorganizowany przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz Komendę Główną Straży Granicznej.

10.   Organizacja XV Zjazdu Klubu pod Baobabem – projekt dofinansowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Projekt przewiduje organizację Zjazdu Stowarzyszenia Klub pod Baobabem – skupiającego Sybiraków-Afrykańczyków, czyli tych z grona Sybiraków – głównie dzieci i sierot, którzy z Armią gen. Andersa opuścili Związek Sowiecki i różnymi drogami znaleźli się w polskich osiedlach w brytyjskich koloniach w Afryce. Stowarzyszenie ma członków na całym świecie i organizuje doroczne spotkania we Wrocławiu. W ramach projektu odbędą się 3-dniowe obrady oraz program integracyjny i krajoznawczy.

Projekty dofinansowane ze środków UE

11.   Aktywny Lider – Aktywna Społeczność – projekt dofinansowany z programu Młodzież w działaniu

Projekt dotyczy organizacji warsztatów dla młodzieży z Wilna i Wrocławia. Grupa 30 osób – połowa z Wilna, połowa z Wrocławia oraz czworo opiekunów odbędzie w Gryfowie Śląskim w Sudetach warsztaty w zakresie – fotografia, film, techniki multimedialne, internet, FB. Mają one wspomóc młodych ludzi w prowadzeniu działań wizualnych i promocyjnych. Projekt obejmie również bogatą ofertę wycieczek i zajęć integracyjnych.

Projekty dofinansowane ze środków samorządowych

12.   Bohaterowie Naszej Wolności – projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Wrocławia

Projekt przewiduje całoroczną opiekę nad organizacjami Kombatanckimi działającymi we Wrocławiu. Pomoc ma dotyczyć obszarów: organizacyjnego, wydawniczego, organizacji wolontariatu, spotkań edukacyjnych itp. Beneficjentami projektu będą Kombatanci AK, NSZ, WiN, Jaworzniacy.

Projekty dofinansowane ze środków niepublicznych

13.   Młody Wrocław pamięta o Niezłomnych – projekt dofinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK

Całoroczny cykl wydarzeń upamiętniających życie i postawy Żołnierzy II Konspiracji. W ramach projektu przewiduje się organizację świąt, wydarzeń i rocznic, organizację spotkań dyskusyjnych i filmowych, wystaw, warsztatów historycznych i konkursów dla młodzieży, działalność wydawniczą i edukacyjną.

Projekty, w których Stowarzyszenie jest partnerem

14.   Remont infrastruktury społecznej – Domu Kultury, Szkoły i Punktu Medycznego w Słobodzie Raszków w Naddniestrzu – projekt dofinansowany przez MSZ Polska Pomoc Rozwojowa

Projekt inwestycyjny o znacznej wartości. Projekt zakłada inwestycje w miejscowości Słoboda Raszków w Naddniestrzu. Przedmiotem projektu jest instalacja centralnego ogrzewania i ocieplenie budynków Domu Kultury i Punktu Medycznego, a także remont dwóch klas szkolnych i biblioteki szkolnej. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Euro-Concret z Wrocławia we współpracy z naszą organizacją.

Po przedstawieniu bieżącej sytuacji stowarzyszenia Walne Zebranie przez aklamację przyjęło wniosek Zarządu o przyznanie honorowego członkostwa Pani Marcie Ziębikiewicz oraz Panu Krzysztofowi Szwagrzykowi, w uznaniu szczególnych zasług dla realizacji ideałów będących podstawą działalności Stowarzyszenia Odra-Niemen. Członkowie Stowarzyszenia, zebrani na Walnym Zebraniu wyrazili głęboki szacunek i podziw za przywracanie pamięci Żołnierzy Wyklętych, za przenoszenie na młode pokolenia ideałów  tak bliskich Żołnierzom Wyklętym a także wyrażaliśmy wdzięczność za wspieranie działań Stowarzyszenia, życzliwość i przyjaźń dla naszego środowiska. 

Stowarzyszenie Odra-Niemen ma zatem zaszczyt mieć w swoim gronie niezwykłe osoby, honorowych trzech członków:

1.       Pani Kapitan Weronika Sebastianowicz
2.       Pani Marta Ziębikiewicz
3.       Pan dr hab. Krzysztof Szwagrzyk

 Na tym wzruszającym wydarzeniu zakończyliśmy WZC Stowarzyszenia Odra-Niemen.