Projekty społeczne

Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN w obszarze działań społecznych wykonuje zadania mające na celu: propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności; wspieranie powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych oraz promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego; działania na rzecz rozwoju dialogu między Polakami oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi; wspieranie materialne i organizacyjne instytucji społecznych. Przywiązujemy także dużą uwagę do szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie a także wspieramy i inicjujemy akcje charytatywne.