Rodacy Bohaterom

Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN jest zaszczycone możliwością współpracy ze środowiskami kombatanckimi w kraju, na Kresach i innych rejonach świata. Hasło RODACY-BOHATEROM wiąże się z różnorodnymi zadaniami organizowanymi dla byłych żołnierzy Polski Podziemnej (Armii Krajowej, WiN-u, Narodowych Sił Zbrojnych). Poprzez realizację projektów pragniemy sami oddać hołd naszym bohaterom i zachęcić innych Polaków do wspólnych działań przywracających pamięć o polskich weteranach, zwłaszcza Kresowych żołnierzach. Realizujemy projekty dla naszych bohaterów w ścisłej współpracy z młodym pokoleniem, tworząc grupy wolontariuszy we Wrocławiu i w całej Polsce. Mamy nadzieję, że razem stworzymy wiele zadań dla pokolenia, które odchodzi, a które dało nam tak wiele.