Sprawozdania z działalności

Zarząd Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN w 2011 podjął decyzję o regularnym zamieszczaniu na stronach internetowych sprawozdań merytorycznych stowarzyszenia.

2010 rok – Sprawozdanie merytoryczne (kliknij tutaj)

W dniu 30 czerwca 2011 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego i dlatego niezwykle ważna jest dla nas transparentność naszych działań. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada obowiązek publikowania sprawozdań z działalności - zarówno merytorycznych, jak również finansowych - w formie umożliwiającej dostęp do nich osobom zainteresowanym. Dlatego też prezentujemy poniżej sprawozdania merytoryczne i finansowe od 2011 roku:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011:

a)  bilans,

b)  rachunek zysków i strat, 

c)  informacja dodatkowa.

********************************************************

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2012

Sprawozdaniefinansowe za rok 2012:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans,

c) rachunek zysków i strat, 

d)  informacja dodatkowa.

********************************************************

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2013:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans,

c) rachunek zysków i strat, 

d)  informacja dodatkowa.

********************************************************

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2014:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans,

c) rachunek zysków i strat, 

d)  informacja dodatkowa.

********************************************************

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans,

c) rachunek wyników,

d) informacja dodatkowa.

********************************************************

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2016

Sprawozdanie finansowe za ro rok 2016:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego

bilans,

rachunek zysków i strat,

informacja dodatkowa