Współpraca

Portale tematyczne, które szczegółowow informują o naszych głównych obszarach działania i współpracy z partnerami:

RODACY-BOHATEROM. WSPIERANIE POLSKICH ŚRODOWISK KOMBATANCKICH NA KRESACH

44LAND - PROFESJONALNY PATRIOTYZM

OCALMY OD ZAPOMNIENIA WIRTUALNE MUZEA W REJONIE SOLECZNICKIM

WIRTUALNA GALERIA PAMIĄTEK

POLSKI REJON SOLECZNICKI NA LITWIE 

 

Stowarzyszenie Odra-Niemen zbudowało sieć oddziałów w Polsce 

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA ODRA-NIEMEN:

LUBELSKIE

Stowarzyszenie Odra-Niemen, Prezes Zarządu Władysław Maławski
e-mail: w.malawski@odraniemen.org, 
 tel. 505434464

MAŁOPOLSKA

Małopolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Prezes zarządu Dariusz Duda, e-mail: d.duda@odraniemen.org, tel. 882 792 482

PODLASIE

Stowarzyszenie Odra-Niemen, Oddział Podlaski, Członek zarządu Małgorzata Suszyńska, e-mail:m.suszynska@odraniemen.org, tel. 511087472

WIELKOPOLSKA

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Prezes zarządu Łukasz Wiśniewski, e-mail: l.wisniewski@odraniemen.org, tel. 509805511